Yeni Çıkan Mevzuat Hükümlerine Göre Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kurumu
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Grizu Patlaması Yargıtay Kararı
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Twitter'da İzinsiz Yayınlanan Fotoğraflara İlişkin Hukuki Görüşler
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Bilgilendirme yoksa trafik cezası iptal!
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Seçimlerde Oy Kullanmayanlara Verilecek İdari Yaptırım Mahiyetindeki Para Cezaları Konusu
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Konusu suç teşkil eden telefon konuşmalarının kayda alınmasının hukuka uygun olduğuna dair Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararı
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Kargo firmaları tüketiciyi mağdur ediyor
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

İnternet Sitesi açma yükümlülüğü hakkında özet bilgiler
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

İngiltere'de hakimlerin aldıkları maaşlar 2012-2013
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Hesap İşletim Ücretlerine İlişkin Yargıtay Kararı
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Hesap İşletim Ücretlerine İlişkin Uyuşmazlıklara Tüketici Hakem Heyetleri Bakamayacak
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Hakim Maaşları 
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Haciz İşlemleri 
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Galataport İhalesi
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Elektronik Tebligat - Kayıtlı Elektronik Posta (Kep)
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Değişen mevzuatla sosyal güvenlik kurumu kazazedeyi mağdur ediyor
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Belediyeleri ait otopark kullanımına tahsis edilmiş alanlarda araçların hasar görmesi durumunda sorumluluk
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünden Kararnamelerde Değişiklik Yapılandırılmasına Dair Kanun- (Son Torba Yasa) 
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2014

Viyana Konvansiyonuna Göre Uluslararası Ticari Satışlarda Hasar Riskinin Geçişi
Av.Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2011

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun'unda Başlıca Haksız Rekabet Halleri
Av. Cevat KAZMA, AGC Hukuk Yayınları, İstanbul,2011

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun'unda Anonim Şirketlerinde Pay Kavramı ve Menkul Kıymetler
Av.Sedef Burçin TÜMER, AGC Hukuk Yayınları,İstanbul,2011

Uluslararası Ticari Satışlarında Teslim Klozları Incoterms
Av.Sedef Burçin TÜMER, AGC Hukuk Yayınları,İstanbul,2011