• Uluslararası Ticaret ve Şirketler Hukuku
  • Sigorta ve Finans Hukuku
  • Sözleşme ve Rekabet Hukuku
  • Tazminat Hukuku
  • Kira ve Gayrimenkul Hukuku
  • İdare Hukuku
  • Ceza Hukuku
  • İş Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Arabuluculuk

AGC hukuk bürosu çok uluslu ve yerel şirketler ile çeşitli kredi ve yatırım kuruluşlarına, ticari işletmelere, vakıf, dernek, merkez ve çeşitli kurumlar ile şahıslara yazılı ve sözlü danışmanlık yapmaktadır.

AGC hukuk bürosu tüzel ve gerçek kişilerin davalarının yerel ve yüksek mahkemeler ile uluslararası Tahkim yargılaması ve Avrupa insan hakları mahkemesindeki başvuru ve savunmalarını yapmaktadır.